Jak udělat manžela skutečného muže?

V krásném jménu člověk   Mít odvahu a stát se,   Schopnost myslet a snít   Nechte se inspirovat   Být schopen ocenit, být schopen dát   Teplo a přátelství bez selhání

V krásném jménu "člověk"
Mít odvahu a stát se,
Schopnost myslet a snít
Nechte se inspirovat

Být schopen ocenit, být schopen dát
Teplo a přátelství bez selhání.
A aby rodina byla podpora
A pro děti - správný příklad.

S těmito verši jeden z mých přátel, manželka a matka, hovořil o roli skutečného muže - otce a manžela v tomto životě. Některé ženy, které si přečetly tyto inspirované linie, řeknou se zklamaním nebo dokonce hněvem: „Viděla by mého manžela, když se plazí domů na obočí“, nebude mít komponované bajky. “\ T Pravděpodobně však na světě není jediná žena, která by nechtěla takovou spolehlivou osobu, která by byla hodná těchto laskavých slov, spolehlivého člověka, který by v ní mohl chodit v životě - REAL MAN!

Takže, milí čtenáři, mluvme o mužech. Mimochodem, pokud chcete, můžete jim ukázat tento článek: večer bude něco, o čem se bude mluvit o šálku čaje. Co jsou to lidé, kteří nás přinášejí, ženy, štěstí, smutek, radost, smutek? Proč se někdy necítíme, kráčíme vedle nich, silné rameno a podporu? Pokusme se najít odpovědi na tyto otázky. Co když je důvodem pro nás ženy?

Tajný: Dej mu komplimenty.

Udělal jste někdy svému manželovi naprosto nevinnou poznámku, na kterou nečekaně prudce zareagoval, nebo na chvíli zavřel? Přemýšlíte sami sebe: „Co jsem říkal?“ Velmi často manželky neúmyslně dělají ostré poznámky o svých manželech a ublížily jim. Repliky jako: „Je to jako člověk?, „Kde je vaše mužská pýcha?, „Odkud si jen pěstujete ruce?“ A stejně tak člověka nejen ponižují, ale také ho vzdalují od své ženy. Král Šalomoun, velký mudrc a báječný psycholog, ve svých Příslovích nabízí svou vizi tajemství rodinného štěstí: "Moudrý manželka splétá dům." Úloha žen, manželek při budování šťastného domova a důvěryhodných vztahů v rodině je nesmírně velká. Je to moudrost jeho ženy, která člověku pomůže stát se hlavou rodiny

Má-li člověk pocit, že nemá žádnou podstatnou mužskou kvalitu, snaží se se vší mocí skrývat tuto skutečnost před všemi, stejně jako od své vlastní ženy. Může se uchýlit k sarkasmu, ironii, ostrosti v rozhovoru, dokonce i despotismu. A nikdo, ani jeho blízcí, ani netuší, že je to jen trik, kterým se snaží chránit svou zranitelnost. A pokud mu manželka neustále ukazuje chybějící kvalitu, a dokonce srovnává svou trapnou manželku se zkušenějším sousedem, pak dosáhne pouze jedné věci - manžel se promění v chabý šnek a ona sama se změní na cvrlikání, věčně nespokojená straka.

Na jednom z rodinných porad mi žena řekla, že její manžel opravdu nemá rád práci v zahradě. V jejich malé oblasti jsou lidské ruce velmi potřebné, protože sama je ve zdraví slabá. A její manžel nereaguje na její neustálé stížnosti a žádosti o pomoc. Naopak, pod jakoukoli záminkou se snažil plížit se ven z domu tak rychle, jak to jen bylo možné, dokud se mu jeho manželka nepodařila „zapřít“ do zahrady. Jejich vztah byl napjatý, takže ve svých srdcích dokonce prohlásila, že takového muže vůbec nepotřebuje, jen jméno, které měla manžela. Ukázalo se, že svého manžela často ponižovala. Po našem rozhovoru se žena rozhodla změnit svůj postoj ke svému manželovi a pokusit se v něm vidět něco dobrého, i když v tom „nevidí žádnou perspektivu“.

Po nějaké době se ke mně opět přišla žena a řekla mi o změnách: „Jednou jsem dokázal přesvědčit svého manžela, aby pomohl. Vzal lopatu a začal kopat do zahrady. Stál jsem poblíž, naladil jsem se na „novou vizi starého“ a najednou jsem ho nedobrovolně obdivoval, jeho svaly v náručí, lehkými pohyby. Nemohl jsem odolat a rozpadl se v komplimentech na jeho adrese! Říkáš pravého muže! Ani jsem si nemyslel, že by byla jeho slova pro něj tak důležitá. Samozřejmě, okamžitě neukázal, že by rád přiznal, ale už nemám problémy se zahradou! “

Ženy potřebují vědět, že velmi důležitou potřebou manžela je uznání jeho důležitosti v rodině, jeho nejlepších vlastností, schopností, autority a důstojnosti. Moudrá žena uspokojí tuto potřebu člověka. Pokusí se udržet si důvěru, i když to nikdo jiný neudělá.

Tajemství druhého: podporovat ho v úspěších a neúspěchech.

Manželky někdy zcela nepochopí, jaké úsilí musí člověk vydělávat, poskytovat, krmit svou rodinu. Muži o tom zřídka mluví. Neříkají, že by s potřebami svých polovin zacházeli s větším porozuměním, kdyby dosáhli většího úspěchu v práci. Pokud člověk nedostane uspokojení ze své práce, určitě to ovlivní jeho vztah s manželkou. Zde je potřeba moudrosti manželky. Ona může buď přispět k úspěchu svého manžela, nebo zasahovat, a tím přispět ke zničení jejich manželství.

„Můj manžel měl prestižní vysokoškolské vzdělání, ale kvůli určitým okolnostem musel jít na trh jako prodejce,“ říká Valentina smutným zkušenostem. - Tuto situaci jsem nemohl přijmout. Zdálo se mi, že můj manžel prostě nehledá příležitosti, jak něco změnit, že je prostě rozlitý. Když přišel z trhu, snažil jsem se ho vyprovokovat, abych ho přiměl, aby se v něm probudil. Jak jsou naše géniové provozovány pochůzky? - Zeptal jsem se. Ještě tento měsíc si poškrábáte nájemné?“ Manžel tiše odolal mým útokům a výsměchu, ale jednoho dne se nevrátil domů. Rozvedl se se mnou a oženil se s jinou ženou. Dnes je úspěšným podnikatelem, sebevědomým mužem a budu se dlouho zbavovat ironie a sarkasmu. “

To je smutná zkušenost. Je to však užitečné pro ty, kteří takové vztahy v rodině praktikují. Šalomoun říká o takových ženách: "Nevrlý manželka, to kapky", nebo: "Je lepší žít v pouštní zemi, než se šikovnou a vzteklou ženou." Schopnost ženy vyjádřit mnoho nekontrolovaných negativních emocí může trpět hořkým životem rodiny. Děti žijící v takovém prostředí mají obvykle tendenci létat rychleji z rodných hnízd.

Tajemství tři: nechte ho jít rybařit

Ženy by si měly pamatovat, že manžel potřebuje přátele mimo svůj domov. Toto není zanedbávání jeho manželky. Nebuď žárlivý. Tam je kategorie mužů, kteří se radují z jejich úspěchu nebo úspěchu, mají velkou touhu předvést se svým přátelům, získat souhlas a uznání od svých kolegů. Chtějí rybařit, pozvat přátele domů nebo si zařídit dovolenou v přírodě. Vzhledem k tomu, že ženy mají tendenci udržet si rodinný dům, chce se s manželem podělit o radost ze šťastných okamžiků, očekává je znovu a znovu a její manželská touha oslavit úspěch mimo rodinný okruh ji vnímá v nepřátelství a její úzkost, nespokojenost, zmatenost nebo rozhořčení způsobují, že se hádají nedorozumění. Jeho manželka by měla s tímto rysem člověka zacházet s velkým pochopením, aby setkání s přáteli mimo domov nevyvolávalo v něm pocit viny. Typicky, uspokojení této potřeby umožňuje manželovi, aby byl pozorný ke své ženě, zvyšuje jeho sebeúctu.

Tajemství čtyři: nedejte mu radu

Manželé, kteří každodenně zažívají stresové situace, nepotřebují člověka, který ochotně poskytuje rady, ale pozorného posluchače. Pokud žena zná odpovědi na všechny otázky, pak se člověk obává komplexu méněcennosti. Bude to chvíli trvat, a manžel už nebude věřit svým obavám, aby věděl, že je to všechno, stáhne se do sebe a jeho žena bohužel poznamenává: "Když mi dvořil, nebyl tak tichý."

Muži raději nemluví o svých problémech nebo neúspěchech. Snaží se je vyřešit sami. Někdy člověk není ani rozpoznán jako přítel, pokud si není jistý, že mu pomůže. Taková je maskulinní podstata - nesměřovat své problémy na jiná ramena, ale řešit je sami. Pokud si člověk raději neřekne o svých problémech, netlačte ho. Dej mu tolik času, kolik je potřeba, aby se s problémem vyrovnal nebo se rozhodl o tom říct. V takových dobách mu lépe pomáhejte znovu se vyrovnat s povzbuzením, dobrou vůlí a vírou v jeho sílu.

Zdroj: 1001-sovet.com

Co jsou to lidé, kteří nás přinášejí, ženy, štěstí, smutek, radost, smutek?
Proč se někdy necítíme, kráčíme vedle nich, silné rameno a podporu?
Co když je důvodem pro nás ženy?
Udělal jste někdy svému manželovi naprosto nevinnou poznámku, na kterou nečekaně prudce zareagoval, nebo na chvíli zavřel?
Přemýšlíte sami sebe: „Co jsem říkal?
Repliky jako: „Je to jako člověk?
?, „Kde je vaše mužská pýcha?
?, „Odkud si jen pěstujete ruce?
?Jak jsou naše géniové provozovány pochůzky?
?Ještě tento měsíc si poškrábáte nájemné?
20 лучших книг по саморазвитию личности
В книгах можно найти немало полезных знаний. Вы получаете опыт людей, которые уже разобрались – научились решать проблемы, налаживать отношения, сформулировали свои знания в доступной для всех заинтересованных

Избавление от психологических проблем и саморазвитие. Психологические техники.
Психологические техники – упражнения, которые нацелены на решение той или иной проблемы или для самосовершенствования и саморазвития.   Техника "Линия аксиом" Эта техника подойдет тем людям,

Саморазвитие - скачать бесплатно fb2, txt, читать онлайн
В течение всего пути развития человеческого общества, являясь инструментом для достижения многих целей, важнейшую роль выполняли деньги. Страны с разными культурными и религиозными ценностями, нравами

Рейтинг книг по психологии. Лучшие книги по психологии и саморазвитию
Как говорил Фредерик Перлз, известный психотерапевт и психиатр, желание измениться основывается на неудовлетворенности. Каждая попытка измениться или изменить свое окружение является следствием неудовлетворенности.

5 способов как стать лучше. Саморазвитие человека — Блог Personalitica
Хотите быть ”лучшей версией себя” и двигаться только вперед? Посещать выставки, лекции для саморазвития? Обучиться чему-то новому, развить память и внимание? Освоить графический дизайн или игру на

С чего начать саморазвитие? Одно полезное упражнение
Вы получите ответ на вопрос с чего начать саморазвитие , прочитав данную статью. Здесь я поделюсь с вами методикой, занятия которой будут занимать у вас всего лишь 40 минут в день. Эти занятия будут вашим

Топ-10 лучших книг по саморазвитию – Букля
Одна из ключевых потребностей современного человека – развитие. Мы постоянно стремимся стать лучше и образованнее, превзойти своих коллег и знакомых и уверенно движемся к вершине Олимпа. И если посещение

С чего начать саморазвитие? Список лучших книг по саморазвитию
Необходимость духовного и физического развития сомнений не вызывает. Воспитанием маленьких детей обеспокоены их родители. Человек постарше себя как личность выстраивает сам. Но как правильно организовать

С чего начать саморазвитие? Одно полезное упражнение — Пси-Фактор
Вы получите ответ на вопрос  с чего начать саморазвитие , прочитав данную статью. Здесь я поделюсь с вами методикой, занятия которой будут занимать у вас всего лишь 40 минут в день. Эти занятия будут

Дополнительное образование как источник саморазвития, самоопределения и самореализации личности
Дополнительное образование детей в Оренбуржье стало приоритетным направлением образовательной политики области, неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений,